Dagbok

Test 28.mai 2011

Mentalbeskrivelse

NORD F S N VCh NUCh Winterbourne White Lightning  ”Flashie”  28.05.11

                                                                                                                                                                                                                                           Tallet bakerst på hver linje er Raseprofil

1a Kontakt – hilsing                        4 Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk                                                          3,3

1b Kontakt- samarbeide               4 Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen                                                      3,1

1c Kontakt-håndtering                   4 Aksepterer, svarer med kontaktadferd                                                                         3,1

2a Lek1 Lekelyst                                4 Starter raskt, leker aktivt                                                                                                      2,2

2b Lek1 griping                                   3 Griper forsiktig, eller med fortennene                                                                                               2,1

2c Lek 1 Griping og drakamp     5 Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker. Alt. Rykker også i den pass. Delen til testleder slipper.                                                                                                                                              1,4

3a2 Forfølgelse                                    4 Starter med høy fart, målrettet – bremser ned ved byttet                        3

3b2 Griping                                            4 Griper direkte, slipper                                                                                                            1,7

4 Aktivitet                                               4 Er oppmerkson med økende aktivitet eller etter hvert uro                                               3

5a Avst.lek – Interesse                   3 Interessert. Følger figurant uten avbrudd                                                                                        2,7

5b Avst.lek – trussel/aggresjon                       1 Viser ingen trusseladferd                                                                                                      1,1

5c Avst.lek – nysgjerrighet          1 Går ikke frem til fig. Innen tiden                                                                                    2,2

5d Avst.lek – Lekelyst                     1 Viser ingen interesse                                                                                                               1,4

5e Avt.lek – samarbeide               1 Viser ingen interesse                                                                                                               1,2

6a Overrask – redsel                        2 Huker seg og stanser                                                                                                                2,3

6b Overrask- trussel/aggresjon1 Viser ingen trusseladferd                                                                                                      1,1

6c Overrask – Nysgjerrighet       3 Går frem til kjeledressen når fører står ved siden av                                                               2,7

6d Overrask- gjenståend. Redsel 2 Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene                                         1,6

6e Overrask – gjenståend.interesse 1 Viser ingen interrese                                                                                                  1,2

7a Lydføls - Redsel                            2 Huker seg og stanser                                                                                                                 2,1

7b Lydføls- Nysgjerrighet              5 Går frem til skrammelet uten hjelp                                                                              4

7c Lydføls- Vedvarende redsel1 Ingen tempoforandring eller unnamanøver                                                            1,3

7d Lydføls – Vedvarende interesse 2 Stanser. Lukter eller ser på lydkilden 1 gang                                                                      1,3

8a Spøkelser – trussel/aggresjon 1 Viser ingen trusseladferd                                                                                                1,6

8b Spøkelser/kontroll                     5 Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet.                                                                                                                                                                                                   3,5

8c Spøkelser – redsel                     3 Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører, noe avstandsregulering                                                                                                                                                                                                           2,6

8d Spøkelser – nysgjerrighet     1 Går frem når fører har tatt av figurantene hodeplagget/går ikke frem innen tid                                                                                                                                                                                                                    2,1

8e Spøkelser – kontakt                  1 Avviser eller unngår kontakt/tar ikke kontakt innen tiden                           3

9a Lek2- lekelyst                                4 Starter raskt, leker aktivt                                                                                                      2,2

9b Griping                                               3 Griper forsiktig, eller nølende med fortennene                                                  1,7

10 Skudd                                                  3 Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men returnerer til lek/passivitet                                                                                                                                                                                                 2,5

 

Dommers kommentar:

En kontaktsøkende, glad hund. Har ikke så mye mot, men vil være en uproblematisk hund i hverdagen. Viser absolutt ingen trussel/aggresjon. Skrammelet taklet han veldig godt med logrende hale.  Skuddreaksjon er normal siden han er en fuglehund.  (Hos en tjeneste hund ville det vært ønskelig med skuddreaksjon på 1, men det er ikke ønskelig hos en jakthund, da er 3 ideelt).

 

Min kommentar:

Flashie er godt over 4,5år ved testen.  Hadde han tatt testen ved 1-2år ville han nok latt nysgjerrigheten styre mye mer.  Dette har jeg sett selv i andre situasjoner. Flashie er veldig glad i mennesker og ble også veldig glad i spøkelset når han så det var et menneske, men brukte altså en god del tid.  Det andre spøkelse gikk han rett bort til. På skuddtesten var han ganske så sikker på at han skulle finne måken, og gikk i fullt søk etter fugl. Vi har hatt skudd i spor (Sverige/Finland) med absolutt ingen reaksjon. I Sverige fikk han kommentert at han ikke rikket på et eneste øyehår i skuddet. Men satt musestille og ventet på kommando for å fortsette.

Er veldig ivrig i lek, noe som jeg også har prioritert i treningen av ham generelt. Testen viser ingen overraskende momenter. Han avreagerer fort og er like glad ved neste moment. Jeg har bevisst ikke lagt noen demper på hans glade væremåte, og det er dette jeg setter pris på å få høre når jeg konkurrerer med han. Vi har flere dommere som har sagt at dette er den gladeste hunden jeg har dømt.